Jdi na obsah Jdi na menu
 


HISTORIA - MAGISTRA VITAE - Vltavské detaily

1. 9. 2015

        

       Detail obrazu "Zrození Krista" od Vyšebrodského Mistra -                      pol.  14. stol. n. l.

 

fotografie0025.jpg  

Detail donátora Petra I. z Rožmberka s maketou kláštera vyšebrodského v rukách je součástí gotického deskového obrazu "Narození Krista", který namaloval Mistr Vyšebrodský okolo roku 1350.   

Obraz "Narození" je součástí cyklu devíti obrazů oltáře kláštera Cisterciáků ve Vyšším Brodě s tematikou života Ježíše Krista.

Vyšebrodský cyklus je nedělitelnou a jedinečnou chloubou národního kulturního dědictví a skvostem gotického výtvarného umění nejenom v Čechách, ale v celé střední Evropě. V současnosti ho obdivují milovníci umění z celého světa v Anežském klášteře v Praze.

                                                                                                                                    fotografie0031.jpg            

Rád bych ale upřel vaši pozornost na jiný detail téhož obrazu: Svatý Josef nalévající vodu z kameninového džbánku. Podle mínění některých kunsthistoriků se jedná o vůbec první zobrazení Josefa, aktivně zapojeného do procesu slavného zrození Páně; nesedí tu s rukama v klíně, meditujíc kdesi stranou. Zabývá se svědomitě a starostlivě přípravou koupele pro malé pacholátko.

Druhou zajímavostí, kterou se zatím nikdo nezabýval, je otázka původu zobrazené vody vytékající z nádoby. Je nasnadě, že umělec, který do kompozice obrazu zařadil člena šlechtického rodu Rožmberků, nemohl pominout mimořádné vlastnosti, svěžest a hojivé účinky vod vltavských, které se jako stříbrný šál vinou kolem klášterního zboží. Při návštěvách Vyššího Brodu byl jistě účasten na mnoha křtech novorozenců zdejších farníků; s mnichy jídával chutnou krmi z lososů táhnoucích od moře až k peřejím vltavským. O symbolice nádherných říčních perel na zlatém plášti Závišova kříže jsem již někde psal. Jenom nevěřící Tomáš pak může pokládat skalnatý plenér obrazu Zrození za něco jiného, než žulové skály v kaňonu Vltavy... Chtějme tomu všemu věřit. 

  

        Detail říčního zrcadla na balvanu z Čertových proudů -                            stáří balvanu je cca 1 milion let

 

p7311747.jpg

Tento detail říčního zrcadla s  impresí těkavých osik a symbolikou plujícího křídla motýlice je součástí magického říčního balvanu, vytvořeného Matkou Přírodou před zhruba 1 milionem let.

Granitový balvan je součástí kaskádového valu obřích hrnců, ve kterých vařila Vltavská Divočina v dobách ledových v pleistocénu.

Tato čarovná monumentální kaskáda je spolu s tisícovkami dalších balvanů, skalních bloků, dravých peřejí, hlubokých tůní, mělkých brodů,říčních ramen a miniaturních ostrůvků součástí řečiště Čertových proudů - živoucího srdce kaňonu Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč. Nepřeberné bohatství zde žijících rostlinných a živočišných druhů pak dotváří přírodní poklad naší vlasti i celé Evropy.

   

  

p8061827.jpg 

Marných  pokusů zkrotit a podmanit si Čertovy proudy zná historie několik, včetně nočního pachtění čertů v mlhách středověku. A považujeme-li Historii za učitelku lidstva, měli bychom vzhlížet k národním pokladům kulturním i přírodním s nejvyšší úctou a pokorou, aby se neopakovaly bezohledné a zoufalé snahy o jejich technická vylepšování či komerční využívání ve jménu pokroku a blahobytu lidského rodu... 

Záměr Svazku obcí Loučovice a Lipno, s nepatřičným přívlastkem Divoká voda, komerčně využívat řečiště Vltavy pro adrenalinové vodní radovánky se z historie očividně nepoučil, slovy Jane Austenové postrádá "Rozum a cit".

Těžko lze uvěřit, že by mohla uspět myšlenka vystavovat devět deskových obrazů Mistra Vyšebrodského ve vestibulu některého z luxusních mnohahvězdičkových hotelů na břehu Lipna -  byť ve jménu potenciální schopnosti výtvarného umění vytvářet ekonomické hodnoty či snížení míry nezaměstnanosti regionu Vyšebrodsko. Stejně absurdní se jeví myšlenka vybudovat supermoderní fitness - centrum v historických prostorách Krumlovského zámku, požívajícího ochrany našeho státu, ale i světové organizace UNESCO. 

V intencích tohoto neuvěřitelného uvažování licituje projekt Divoká voda Loučovice s transformací unikátního řečiště Vltavy (včetně území s nejvyšší možnou ochranou České republiky) na sportovní kanál pro adrenalinové vodácké aktivity. 

Připomeňme slova klasika zlatoústého:  HISTORIA - MAGISTRA VITAE...