Jdi na obsah Jdi na menu
 


Radní Šalamoun a Spirova derivace (květen 2016)

Jeden ze zastupitelů pamětihodného městečka Vyšší Brod se dnes v místním Zpravodaji vyjádřil k projektu Svazku obcí divoká voda Loučovice ke komerčnímu využívání přírodního řečiště Čertových proudů řeky Vltavy pod Lipnem pro masové adrenalinové vodácké radovánky. Projekt Divoká voda Loučovice podpořilo osm zastupitelů města Vyšší Brod s překvapivou podmínkou - zprovoznění derivačního odtokového kanálu Spiro a syn z počátků rozvoje průmyslu a kapitalismu na Šumavě. Šalamounská podmínka vzkříšení Spirova smělého technického díla z dob c. a k. Mocnářství pochází z pera autora níže citovaných myšlenek (doslovná citace).

"Popisovaný výčet přírodních krás v okolí Loučovic, je rozhodně bohulibý, ovšem bez potřebných hostů, kteří budou v regionu ubytovaní a najdou zde potřebné služby, zůstanou veřejnosti zcela skryté. Měli bychom si uvědomit, že současný stav pod Lipenskou přehradou je stav nepřirozený, navozený technickým dílem, které dost drasticky zasáhlo do okolního prostředí. Dnes si bez této přehrady nedokážeme náš kraj představit, ale nevím jestli by vznikl, kdyby v padesátých letech existovali ochránci přírody..."

p5064086.jpg

Napadají mě slova Karla Čapka, která se klenou prostorem a časem jako větve našeho národního stromu - zelené lípy srdčité (jedna taková, mnohasetletá pamětnice v našem městečku, pod gotickými vížkami kláštera, počátkem měsíce růží čarovně voní)...

"Přírodní historie našich krajin je stejně památná jako kterákoliv veliká památka historická; před dějinami národa byly tu dějiny geologických a geobotanických period; před vší slávou lidskou byla tu sláva sil přírodních. Ochrana vzácných přírodních památek není otázka sentimentality, nýbrž povinné úcty; tyto památky, ať je to prastarý strom, předvěký porost nebo vzácný geologický útvar, nám představují něco ctihodnějšího než podnikatelský zájem pana Petra nebo pana Capla."

Na závěr přidávám několik májových portrétů od kouzelných Čertových peřejí - takových míst na světě mnoho není, a měli bychom je proto hájit s hledím otevřeným, rukou pevnou a srdcem plápolajícím...

p4253925.jpg

www.s-divocinou-vltavy.estranky.cz