Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hra o Čertovy proudy - 4. a 5. dějství

Hra o Čertovy proudy - A. D. MMXVI

Jednání Zastupitelstva města Vyšší Brod dne 26. ledna 2016 

Náš zastupitelský orgán by měl přijmout stanovisko k projektu Čertovy proudy(Divoká voda) LoučoviceKaždý ze zastupitelů bude hlasovat o tom, jestli naše městečko podpoří megalomanský komerční záměr přeměnit řečiště Vltavy pod Lipnem v zábavní vodácký adrenalinový kanál, či zda pro nás má větší hodnotu ponechání magických Čertových proudů volné Přírodě. Vážené paní zastupitelky, páni zástupci, hlasujte prosím s rozumem, a naslouchejte svému srdci - některé kroky už nelze vzít zpět...

"Příroda se bez lidí obejde, ale lidé bez Přírody ne...

Zatím se potěšte zimní poezií Kaňonu ve Fotogalerii: Co bylo dál?

 

p2123347.jpg

Usnesení Zastupitelstva Vyššího Brodu k projektu "Divoká voda Loučovice" - 26. 1. 2016

Po téměř půlročním tříbení názorů dospěli koncem ledna letošního roku zastupitelé Vyššího Brodu k usnesení ke kauze Divoká voda Loučovice (Čertovy proudy Loučovice). Více než šest měsíců měl každý z 15 členů zastupitelstva našeho historického městečka možnost utřídit a zvážit dostatečné množství argumentů, stanovisek a názorů k záměru Svazku obcí divoká voda Loučovice komerčně využívat legendární Čertovy proudy Vltavy pro adrenalinové vodácké zábavy. Příležitostí k vytvoření jasného postoje bylo opravdu mnoho!

*V září 2015 se otázka využití ekonomického a turistického potenciálu řeky pod Lipnem projednávala na pracovní schůzi v klubu pod kinem. Přizváni byli starostové Lipna i Loučovic, lobující za svůj vlastní komerční projekt, a Jaroslav Jonáš, hájící hrdou krásu Divočiny Vltavy.

*Zastupitelstvo Vyššího Brodu bylo seznámeno s fotodokumentací bleskurychlého zaplavení řečiště Vltavy u Baraby v době konání vodáckých závodů na divoké vodě 20. srpna 2015. Ze snímků je jasně patrné, jaká bezpečnostní rizika může podobné špičkování průtoku přinést pro lidi, pohybující se v blízkosti řečiště: během 5 minut kulminovala voda z běžného stavu necelých 2 m3/s na více než desetinásobný průtok!

*V září téhož roku byli všichni zastupitelé obce pozváni na poetickou besedu „S Divočinou Vltavy“, na které mohli nahlédnout do magických zákoutí řeky a ocenit nesmírné estetické, duchovní a přírodní hodnoty celého kaňonu Vltavy pod Lipnem.

*V listopadu 2015 na veřejném zasedání Zastupitelstva Vyššího Brodu bylo odhlasováno nehlasovat o předloženém návrhu paní místostarostky, který v několika bodech odůvodnění jednoznačně odmítal záměr Svazku obcí divoká voda Loučovice komerčně využívat Čertovy proudy pro adrenalinové vodní aktivity.

*Dne 14. ledna 2016 došlo k velkému, pro běžné občany uzavřenému setkání zastupitelů čtyř obcí regionu Lipensko v Kulturním domě Loučovice. Na programu byly plány rozvoje turismu v okolí Loučovic a Lipna, včetně komerčního záměru Divoká voda Loučovice. Na slavnostní akci byl přizván pan profesor Jaroslav Vrba z Jihočeské univerzity, přední český hydrobiolog a předseda České limnologické společnosti. Celý program byl na poslední chvíli povýšen návštěvou předsedy ČOV Jiřího Kejvala; který sice dorazil se zpožděním, zato v loučovickém KD rozprostřel gigantický projekt olympijského parku Rio-Lipno 2016. Pan profesor Vrba byl z tohoto důvodu vpuštěn do sálu až po hodině a půl dlouhém čekání. Z pozice vědeckého pracovníka s dlouholetými zkušenostmi trpělivě a věcně upozorňoval profesor Vrba přítomné zastupitele z Lipna, Loučovic, Přední Výtoně a Vyššího Brodu na škodlivé a devastující dopady na veškerý život v řečišti Vltavy, které by realizace projektu Divoká voda Loučovice (především požadovaná změna Manipulačního řádu VD Lipno I) přinesla.

*Zastupitelé našeho města byli informování o petici Kam se valí loučovické proudy, která vznikla na záchranu Čertových proudů, proti plánům jejich komerčního využívání. Za pět měsíců Petici podepsalo na 1200 občanů České republiky, mnozí z nich připojili i své názory, stanoviska a postoje k této problematice (www.e-petice.cz).

Dne 26. ledna 2016 se zastupitelstvo města, které se nazývá pokladnicí kulturních a přírodních krás, po mnohaměsíčním zvažování a tříbení myšlenek, po desítkách hodin jednání a posuzování, usneslo na návrhu pana Hanzlíčka: „ZM souhlasí s realizací projektu Divoká voda Loučovice. Neodvolatelnou podmínkou souhlasu je regulace vodního toku využitím derivačního kanálu k bývalé elektrárně Ignác Spriro & Söhne, a to na úroveň nepřesahující 300denní průtok původního průtoku Vltavy.“

Závěrem se sluší vzpomenout na staré české přísloví: „Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění!“

    

14. 1. 2016 - Na půdě OÚ v Loučovicích se konalo Setkání zastupitelstev 4 obcí  regionu Lipensko (Vyšebrodsko):

Loučovice obec zoufalství - Parlamentní listy: 2. 6. 2015)

Lipnosvět z jiné perspektivy

Vyšší Brodpokladnice kulturních a přírodních krás  

Přední Výtoň dějiště románu A. Stiftera "Hvozd"  

 

Další dějství Hry o Vltavu

Loučovice se probudily do zimní pohádky - pro někoho do sněhové kalamity(Věra Chytilová: Kalamita)...

Kaňon Vltavy čaroval - v slunečních paprscích třpyt perel ledových, baldachýn sněhový sepnutý diamantovou jehlicí s blankytem klenby nebeské...

 

p1143093.jpg

 

Odpolední čekání na Godota v loučovickém ledovém tobogánu...

Opět budeme světoví - Šumavské moře bude hostit letní olympijské hry - sám hejtman Zimola to vyhlásil a předseda z Prahy osobně dorazil, aby vše posvětil... pan profesor musí počkat v restauraci Sparta - neb jednání je uzavřené...

A co bylo dál, jenom vítr, po nebi se mraky honily... (Jelen)

Dále bylo vše při starém - staré písně v novém hávu... Opravdu důležité bude až veřejné zasedání Zastupitelstva Vyššího Brodu dne 26. 1. 2016 - zde již půjde o hodně...

"Příroda se bez lidí obejde, ale lidé bez Přírody ne...

                                                 o     o     o

Pracovní zasedání Zastupitelstva Vyššího Brodu k projektu Čertovy proudy(později Divoká voda) Loučovice říjen 2015

Hlavní předmět zasedání: seznámení zastupitelů města Vyšší Brod s komerčním projektem Divoká voda Loučovice na využívání přírodního řečiště Vltavy pro adrenalinové vodní aktivity

Aktéři: zastupitelé města Vyšší Brod 

            zapisovatelka - paní učitelka Jitka Daňková

            "zastánci" volné přírody Čertových proudů  - Jaroslav Jonáš (a sedm                                        stovek  signatářů petice za záchranu Čertových proudů)

            "zastánci" komerčního projektu Divoká voda Loučovice - páni starostové                                                                                          J. Kubík a Z. Zídek

Doba zasedání: 2 hodiny

                                                    o    o    o

Argumenty zastánců přírody Čertových proudů:

* devastace jedinečného a nenahraditelného přírodního pokladu regionu Čertových proudů Vltavy v Národní přírodní rezervaci Čertova stěna - Luč

* ohrožení mimořádně cenných rostlinných i živočišných společenstev v přírodním řečišti řeky Vltavy s řadou kriticky ohrožených druhů

* jednota a nedělitelnost kulturních, duchovních, etických, ekologických a estetických hodnot tohoto "srdce" národní řeky Vltavy (snímky z fotogalerie "S divočinou Vltavy)

* vysoká bezpečnostní rizika pro obyvatele přilehlých obcí i běžných turistů při extrémním denním a periodickém zaplavování řečiště pod VD Lipno I (fotodokumentace bleskurychlého nástupu záplavové vlny při vodáckých závodech na Čertových proudech dne 20. 8. 2015)

*mimořádná bezpečnostní a zdravotní rizika pro samotné vyznavače adrenalinových aktivit na divoké vodě (obtížná dostupnost kaňonu pro složky záchranné služby)

* nenahraditelné ekonomické a ekologické ztráty ČEZ z omezení provozu vodní elektrárny Lipno I (Stanovisko ČEZ k podnětu ke změně Manipulačního řádu VD Lipno I)

* devastace cenného, mezinárodně oceňovaného rybářského revíru Vltava 29 P (Stanovisko Českého rybářského svazu ke změně Manipulačního řádu VD Lipno I)

* mnohaleté srážkové deficity v povodí horní Vltavy a neustále se zvyšující spotřeba vody z VD Lipno I

* pochybnosti v otázkách plánovaného ekonomického a sociálního rozvoje obce Loučovice podle scénáře  řešitelů Závěrečné studie Vysoké školy hotelové v Praze

* expanze "tvrdého" turismu z Lipna nad Vltavou do krásné a neponičené přírody v okolí Loučovic (NPR Čertova stěna - Luč, nádherné hraniční hvozdy na pravém břehu Vltavy, NPR Kapličky)

* mohutná podpora petice za záchranu Čertových proudů s názvem "Kam se valí loučovické proudy", pod kterou se podepsalo již více než 700 občanů České republiky, včetně téměř 150 obyvatel malebného mikroregionu Vyšebrodsko, pyšnícího se přívlastkem "pokladnice kulturních a přírodních krás"

 

Argumenty představitelů komerčního projektu Divoká voda Loučovice:

* grafy, tabulky, statistiky a čísla vycházející ze zadané Závěrečné zprávy Vysoké školy hotelové v Praze z r. 2013, která řeší schopnost řeky vytvářet ekonomické hodnoty, propočítává  potenciál rozvoje turistického ruchu v dosud neokoukané přírodě 

* inspirací projektu jsou vodácká centra na řece Noce v italských Dolomiti di Brenta - ledovcové řeky bez života

* snižování míry nezaměstnanosti (několik desítek pracovních míst) a přísliby ekonomického rozvoje obce Loučovice

* vědecko - fantastická řešení v oblasti přečerpávání vody z vyrovnávací nádrže ve Vyšším Brodě zpět do VD Lipno I, zabezpečení konfortu a bezpečnosti adrenalinuchtivých turistů v řečišti Vltavy

* oživování řeky pravidelným cyklováním vody v období od poloviny května  do září (čím dříve, tím lépe)

* představitelé Svazku obcí Divoká voda Loučovice ujišťovali přítomné, že jim o úsek Čertových proudů v Národní přírodní rezervaci vůbec nejde - závěrečná zpráva Vysoké školy hotelové v Praze, kterou si zadala sama obec Loučovice na posouzení svého projektu "Čertovy proudy Loučovice", však nese název: "Možnosti vodáckého využití řeky Vltavy v obci Loučovice a jejím okolí ve vztahu k projektu "Čertovy proudy Loučovice"  

* Projekt "Divoká voda Loučovice" alias "Čertovy proudy Loučovice" je údajně součástí nezastavitelné a kontinuální cesty technického pokroku lidstva v první polovině 21. století při podmaňování a zvelebování Přírody; závěrečná myšlenka zmíněné studie VŠH v Praze je toho dokladem: „Rozšíření nabídky služeb na trhu cestovního ruchu díky projektu „Čertovy proudy Loučovice“ přispěje ke zvýšení kvality pobytu v destinaci. Na závěr lze uvést konstatování, že dnes turisté přijíždějí do destinace ne proto, že tam „něco je“, ale proto, že „se tam něco děje“. A tento atribut projekt „Čertovy proudy Loučovice“ jednoznačně splňuje.“   

                                                    o   o   o

Veřejné zasedání Zastupitelstva Vyššího Brodu                       dne 24. 11. 2015

Paní místostarostka Eva Maštalířová předložila zastupitelům materiál "Stanovisko Zastupitelstva města k záměru Svazku obcí divoká voda Loučovice na komerční využití řečiště Vltavy pod VD Lipno I.", který v několika bodech odůvodnění odmítá tento komerční projekt Divoká voda Loučovice z oblasti "nejtvrdšího" turismu.

Zde jsou některá odůvodnění zmíněného textu paní místostarostky:

*Město Vyšší Brod se pyšní přívlastkem „pokladnice kulturních a přírodních krás“ a jeho zastupitelé jsou si vědomi nevyčíslitelných a nenahraditelných hodnot okolní šumavské přírody i kulturního dědictví našich předků. Naše město upřednostňuje cestu trvale udržitelného cestovního ruchu před krátkozrakými koncepcemi, zaměřenými na rychlý zisk a nerespektujícími a často ničícími samotnou podstatu turistického ruchu. 

*Překrásné řečiště Vltavy pod Lipnem hostilo v roce 2014 světový šampionát v královské rybářské disciplíně – muškaření. Účastníci z celého světa obdivovali jedinečnost a unikátnost Čertových proudů s bohatstvím lososovitých ryb a s nadšením hovořili omalebnosti a romantice celého vltavského kaňonu pod Lipnem; oceňovali i příkladné zajištění mistrovství ze strany Českého rybářského svazu, města Vyšší Brod i dalších obcí. 

*Zastupitelé města se obávají negativních dopadů požadované změny Manipulačního řádu VD Lipno I a VD Lipno II na mimořádně cenná přírodní území v celém řečišti Vltavy pod Lipnem, zvláště pak na tzv. Čertovy proudy v Národní přírodní rezervaci Čertova stěna – Luč s množstvím chráněných rostlinných a živočišných druhů. - Zastupitelstvo města Vyšší Brod si uvědomuje vysoká bezpečnostní rizika projektu Divoká voda Loučovice při extrémním kolísání průtoku s rozptylem 1,5 m3/s – 15 m3/s pro obyvatele přilehlých obcí i návštěvníků vyskytujících se v dotčeném území. Nezajištění vodního koryta v době rychlého zvednutí hladiny může přinést ohrožení lidí na zdraví či životě v místech s velmi obtížnou dostupností pro složky integrovaného záchranného systému.

*Veliký problém spatřují zastupitelé v otázce snížení výroby špičkové energie z obnovitelných zdrojů v elektrárně Lipno z důvodů jalového odpouštění vody pro vodácké adrenalinové aktivity – to vše v době pokračujícího úbytku v povrchových i podzemních zdrojích vody, kdy odborníci varují, že potíže s vodou neustanou ani v příštích letech.  

Bohužel se poměrem hlasů 6 : 4 o tomto "Stanovisku" vůbec nehlasovalo...

                                               o   o   o